PARTNERS

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI

VsI EDUKACINAI PROJEKTAI (EP) is een non-gouvernementele non-profit organisatie die onderzoek doet naar, ontwikkelt, organiseert, verzorgt, coördineert en begeleidt trainingen op het gebied van niet-formeel onderwijs voor diverse doelgroepen, maar ook voor professionals en vrijwilligers.

Organisatie streeft naar:

• bevorderen, ontwikkelen en implementeren van de principes van een programma voor levenslang leren op het gebied van niet-formele, sociale en professionele ontwikkeling en verbetering van vaardigheden;

• het creëren van niet-formele onderwijsprogramma’s, competentieontwikkelingsprogramma’s voor specialisten die werkzaam zijn op het gebied van sociale integratie en socialisatie;

• het organiseren van trainingen voor leerkrachten, workshops voor kinderen om de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden te waarborgen;

• nationale en door de Europese Unie gefinancierde projecten voorbereiden en uitvoeren op het gebied van de bevordering en ontwikkeling van digitaal onderwijs en actief deelnemen aan het proces op basis van kennis, creatie van het maatschappelijk middenveld en empowerment van mensen.

EDUPRO werkt in twee richtingen:

1. EDUPRO verzorgt diverse trainingen, seminars, conferenties, bijeenkomsten en andere evenementen (inclusief praktische activiteiten) en biedt informatie-, advies-, bemiddelings- en educatieve activiteiten aan professionals en kansarme maatschappelijke groepen om hun sociale en arbeidsintegratie te verzekeren;

2. Bijdragen aan het dichter bij het algemeen onderwijs brengen van verschillende innovaties, nieuwe werkinstrumenten en technologieën, het ontwikkelen van digitale media-competenties van volwassenen en kinderen om hun succesvolle aanpassing aan de snel veranderende wereld en haar eisen te verzekeren. Laat meer zien Laat minder zien

Petit Pas

De sociale promotievereniging Petit Pas werd in 2015 opgericht in Trani, Puglia (IT) door een groep professionals, trainers en jeugdleiders, gemotiveerd door de wens om hun gemeenschap te verbeteren en sociale initiatieven te promoten die zijn geïnspireerd door democratie, gelijkheid en pluralisme.

Ons doel is om het kennis- en vaardighedenniveau van onze gemeenschap te verbeteren, ongeacht geslacht, sociale achtergrond, culturele of educatieve achtergrond.

Momenteel zijn de activiteiten die ons personeel en onze vrijwilligers aanzienlijk bezighouden:

– organisatie van workshops en opleidingsseminars voor kansarme mensen, gerelateerd aan de thema’s actief burgerschap, vrijwilligerswerk, tolerantie, inclusie, wederzijds begrip, sociaal ondernemerschap, duurzame groei en culturele ontwikkeling;

– organisatie van “alternanza scuola-lavoro” ervaringen. Door middel van de “learning by doing”-methodologie bieden we studenten de nodige vaardigheden om de wereld van het werk te betreden;

– ondersteuning van kwetsbare mensen met leerproblemen en kansarmen door middel van begeleidingsactiviteiten, gericht op sociale inclusie en inclusie in de arbeidswereld;

– organisatie van projecten voor het Nationaal Operationeel Programma voor scholen gericht op actief burgerschap en culturele promotie van het gebied;

Door middel van onze workshops en seminars werken en ondersteunen gepensioneerden om op te treden als mentoren voor jongeren. We hebben projecten uitgevoerd met gehandicapte jongeren, waardoor ze de kans kregen om als vrijwilliger in onze organisatie te werken in rollen die hun sterke punten zouden kunnen versterken.

Om deze doelen te bereiken staan ​​we in contact met belangrijke universiteiten, scholen en verenigingen. Onze medewerkers hebben jarenlange werkervaring, zakelijke en professionele contacten met private en publieke organisaties.

De vaardigheden en kennis die onze medewerkers hebben geleerd dankzij de betrokkenheid van de Petit Pas-vereniging bij Erasmus + -projecten, in de ervaringen van interculturele dialoog, evenals in trainingen en sociaal vrijwilligerswerk, hebben er ook toe geleid dat het gebied en de organisaties die actief zijn in de sociale kwamen ze in contact met nieuwe realiteiten en met verschillende manieren om Europa op te vatten.

STPEUROPA 

Professional Training Solutions (STP Consulting) als trainingscentrum is gevestigd in Zaragoza (Spanje) en biedt trainingen en technische ondersteuning aan particuliere bedrijven, openbaar bestuur in landelijke gebieden, scholen, NGO’s en Incubators of Entrepreneurs in innovatie op het gebied van onderwijssector , en professionele oplossingen van de non-profitsector. Draag met onze diensten bij om gekwalificeerd te worden om te werken in verschillende beroepen voor het mkb met toegankelijkheid van innovatie en informatie voor mensen en gemeenschappen met een sociaal risico maar ook met nadelen.

Onze hoofdactiviteit is het verbeteren van de educatieve, sociale en culturele normen door intensieve samenwerking met andere EU-regio’s. Daarom is STP zeer actief in de ontwikkeling en implementatie van educatieve/beroepsopleidingen, evenals in de implementatie en promotie van EU-projecten op het gebied van onderwijs, cultuur en samenleving.

We werken in twee hoofdactiviteiten:

Sectoroverschrijdende opleidingsplannen zijn bedoeld om mkb-werknemers uit te rusten met meer algemene vaardigheden die in verschillende bedrijfstakken voorkomen (personeelszaken, communicatie, ICT, financiën)

Specifieke opleidingsplannen in het kader van de sociale economie.

Onze organisatie is open en zeer gemotiveerd om nieuwe kansen te benutten om samen te werken met verschillende instellingen uit verschillende landen en om bewustzijn te creëren over de noodzaak van het gebruik van nieuwe methoden in het lesgeven, aangezien we denken dat vaardigheden en competenties op het gebied van ondernemerschap/mkb essentieel zijn en onderdeel moeten zijn van het onderwijs op alle niveaus.”

Lidi Smart Solutions

Slimme oplossingen van Lidi Lidi Smart Solutions is opgericht om de nieuwste trends in het digitale tijdperk te promoten en biedt web-educatie voor volwassenen en jongeren op een aantal gebieden. Tot onze kernactiviteiten behoorden het ontwikkelen en implementeren van online onderwijsplatforms en e-learningtools. Van daaruit zijn we gegroeid om de geavanceerde technologieën aan te pakken, te streven naar demystificatie ervan en hun toegankelijkheid voor verschillende sociale en professionele groepen te vergroten. Vandaar dat grotere gemeenschappen de kans krijgen om de veeleisende uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Onze recente ondernemingen omvatten het verkennen van de verschillende toepassingen van disruptieve blockchain- en AI-technologieën, evenals een inhoudsynthese voor MOOC’s, waarmee we bijdragen aan door de EU gefinancierde projecten.

Ondernemerschap heeft met name onze interesse gehad en heeft geresulteerd in een aantal trainingsmaterialen. Onze focus ligt op het onderwijzen en helpen van beginnende en huidige ondernemers met relevante en actuele kennis en een geavanceerd ondernemerspakket. Een van onze doelen is het vergroten van het begrip van kant-en-klare drag-and-drop platforms en tools, evenals de andere digitale instrumenten die er zijn. Het integreren van een aantal van hen in de werkomgeving zou de ondernemers uitrusten om competitieve leden van het ondernemerschapsecosysteem te zijn.

Het begrijpen van de fundamenten van tal van van de nieuwste technologieën zou hen helpen nieuwe zakelijke perspectieven te zien of hun bestaande bedrijven een boost te geven. Het bedrijf is gevestigd in Nederland.

NIKANOR

Nikanor Ltd werd in 2002 opgericht als een particuliere onderneming die actief is op het gebied van werving, training van volwassenen en beheer en ontwikkeling van human resources. We hebben een vergunning van NAVET als centrum voor beroepsopleiding voor volwassenen en voor een Centrum voor Informatie en Begeleiding. Nikanor Ltd is lid van EfVET (een van de toonaangevende Europese beroepsverenigingen die is opgericht door en voor aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding (VET).) Wij zijn medeoprichters en leden van het internationale netwerk LET HER IN (Het doel van het netwerk is om de krachten te bundelen om sterkere en hoogwaardigere initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren om vrouwen in staat te stellen hun potentieel te ontdekken.)

Het bedrijf opereert op lokaal en internationaal niveau, afhankelijk van de projecten die het heeft. Het biedt beroepsopleidingen in 32 specialiteiten, taalcursussen en softskill-trainingen. We actualiseren onze programma’s voortdurend en ontwikkelen nieuwe trainingsmodules. Onze focus ligt niet alleen op de inhoud van de cursus, maar ook op het verbeteren van de methodologie en het opnemen van moderne pedagogische hulpmiddelen en methoden. We bieden klassikale trainingen, online trainingen, blended learning, virtuele klaslokalen, enz.

Nikanor Ltd biedt ook informeel en niet-formeel leren aan en heeft als doel de deelname van jongeren aan sociale projecten en programma’s op lokaal niveau (culturele integratie, vrijwilligerswerk, ondernemerschap…) te bevorderen. Al onze projecten en initiatieven zijn bedoeld om opvoeders, docenten, professoren, studenten en de hele gemeenschap te betrekken bij het uitvoeren van projecten en programma’s die levenslang leren bevorderen en de communicatie-, leiderschaps- en beroepsvaardigheden van de deelnemers ontwikkelen.

MECO Project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die alleen de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de hierin opgenomen informatie.