Project

De mediacultuur is de afgelopen decennia enorm uitgebreid, waardoor het aanbod van nieuwe media elke dag wordt verrijkt.

De overgang naar het digitale en de consolidatie van communicatieconglomeraten hebben geleid tot een groeiende vervlechting van media, aangezien genres, thema’s en inhoud met toenemende vloeibaarheid van de ene naar de andere vloeien.

We betreden een multimediale omgeving die steeds meer omhult, betrekt en als een onderling verbonden wordt ervaren.

 

C

DOELEN

MECO – Media Education-a Challenge to Overcome-project is bedoeld om het bewustzijn van media-invloed te bevorderen en een actieve houding te creëren ten aanzien van zowel het consumeren als het creëren van media.

Het is bedoeld om de gebruikers te helpen nadenken over de uitdagingen die digitale transformatie met zich meebrengt voor online veiligheid en een gezond cyberbestaan.

Het is bedoeld om het kritisch denken van volwassenen te versterken, zodat ze de altijd aanwezige bedreigingen van nepnieuws, cyberpesten, radicalisering, cyberbeveiligingsbedreigingen en fraude kunnen beoordelen en overwinnen.

Het project richt zich ook op het ondersteunen van volwasseneneducatie bij het overdragen van de benodigde kennis aan hun leerlingen.

DOELSTELLINGEN

VERBETEREN

Verbeter het vaardigheidsniveau van opvoeders om adequaat bij te dragen aan het vergroten van het potentieel van volwassenen, en de ontwikkeling van kritisch denken en persoonlijke verantwoordelijkheid.

TOEGANG VERGEMAKKELIJKEN

De toegang van volwassenen tot informele leermogelijkheden en uitwisseling van ervaringen vergemakkelijken, hun bewustzijn vergroten en hun competenties en vaardigheden ontwikkelen om kritisch te denken en te handelen.

VERBETER DE CAPACITEIT

De capaciteit van volwassenenorganisaties vergroten om volwassenen op de juiste manier te waarderen, deze organisaties uitrusten met nieuwe trainingstools en -materialen om hun doelgroepen te ondersteunen, het aanbod van gepersonaliseerd kwaliteitsonderwijs verbeteren en uitbreiden.

RESULTATEN

R1. EEN BEHOEFTE ANALYSE RAPPORT

EEN BEHOEFTENANALYSE RAPPORT om tegemoet te komen aan de behoeften van opvoeders voor volwassenen in hun werk met kansarme leerlingen en de methoden om volwassenen aan te moedigen deel te nemen aan levenslang leren en sociale activiteiten.

R2. MECO GEREEDSCHAP

MECO TOOLKIT, een trainingsprogramma om volwasseneneducatie te begeleiden bij het aanleren van de ontwikkeling van kritisch denken bij volwassenen en vaardigheden om frauduleus gebruik van internet te herkennen.

R3. MECO-PLATFORM

MECO PLATFORM, een “e-learningplatform” dat dient als een digitaal open onderwijsplatform voor het aanbieden van het trainingsmateriaal dat tijdens het project is ontwikkeld.

 

R4. MECO-competentiebeoordeling

MECO Competence Assessment, een ICT-tool om de benodigde kennis en startvaardigheden van de doelgroepen te evalueren, om hen te voorzien van bruikbare expertise in het veld.

MECO Project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die alleen de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de hierin opgenomen informatie.