APIE PROJEKTĄ

Per pastaruosius dešimtmečius medijų kultūra labai išsiplėtė.

Perėjimas prie skaitmeninio ir komunikacijos pasaulio lėmė vis didesnį žiniasklaidos skverbimąsi, nes žanrai, temos ir turinys vis sklandžiau keičiasi iš vieno į kitą.

Mes patenkame į daugialypės terpės aplinką, kuri palaipsniui mus apgaubia, įtraukia ir tampa neatsiejama gyvenimo dalimi.

C

TIKSLAI

MECO tikslas – šviesti žmones apie žiniasklaidos įtaką. Kartu su medijų švietimo svarba turime atsižvelgti į iššūkius, kuriuos skaitmeninė transformacija kelia saugumui internete ir kibernetinei higienai.

Svarbu stiprinti suaugusiųjų kritinį mąstymą, kad jie galėtų atskirti netikras naujienas,

išvengti kibernetinių patyčių, radikalėjimo, grėsmės kibernetiniam saugumui ir sukčiavimo.

Projektas taip pat orientuotas į suaugusiųjų švietėjų palaikymą, kad jie galėtų reikiamas žinias perduoti savo mokiniams.

UŽDAVINIAI

TOBULĖJIMAS

Suteikti galimybę švietėjams tobulinti savo įgūdžius, ugdyti kritinį mąstymą ir atsakomybę.

PRIEIGOS PALENGVINIMAS

Palengvinti prieigą suaugusiesiems prie neformalaus mokymosi galimybių ir keitimosi patirtimi, plėsti jų sąmoningumą ir ugdyti jų kompetencijas bei įgūdžius kritiškai mąstyti ir veikti.

ŽINIOS

Išmokyti organizacijas, dirbančias su suaugusiaisias, tinkamai vertinti suaugusiuosius, aprūpinti jas naujomis mokymo priemonėmis ir medžiaga, kurios padėtų dirbti su tiksline grupe, tobulinti ir išplėsti personalizuoto ugdymo pasiūlą.

REZULTATAI

R1. POREIKIŲ ANALIZĖS ATASKAITA

POREIKIŲ ANALIZĖS ATASKAITA – tai ataskaita, apimanti keletą suaugusiųjų švietimo aspektų – nuo švietėjų, dirbančių su mažiau galimybių turinčiais suaugusiaisiais, poreikių iki metodų, skatinančių suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą ir dalyvauti socialinėje veikloje.

R2. MECO ĮRANKIŲ RINKINYS

MECO ĮRANKIŲ RINKINYS – mokymo programa, kuri suteiks projekto tikslinėms grupėms aukštos kokybės žinių ir įgūdžių, reikalingų suaugusiųjų švietėjams padėti suaugusiesiems besimokantiesiems ugdyti kritinį mąstymą ir atpažinti netinkamą interneto turinį.

R3. MECO PLATFORMA

MECO PLATFORMA – tai atvira švietimo skaitmeninė platforma, kurioje bus pateikta viso projekto metu surinkta mokomoji medžiaga

 

R4. MECO kompetencijų vertinimas

MECO kompetencijų vertinimas – pagrindinis IKT kompetencijų vertinimo įrankio tikslas – įvertinti tikslinės grupės žinias ir turimus įgūdžius tam, kad nustatytume konkrečių tikslinių grupių poreikius ir pagal juos suteiktume naudingų įgūdžių.

MECO Project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396

Svetainėje pateikiamas tik autoriaus požiūris ir jis/ ji prisiima už tai atsakomybę. Europos Komisija nėra atsakinga už svetainėje esančios informacijos naudojimą.