Rezultatai

Pagrindiniai švietėjų poreikiai siekiant padėti mažiau galimybių turintiems suaugusiesiems tobulinti medijų raštingumo žinias

MECO Project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396