Resultaten

ESSENTIAL NEEDS OF EDUCATORS TO SUPPORT ADULT LEARNERS WITH FEWER OPPORTUNITIES

MECO e-learning platform

MECO-competentiebeoordeling

MECO Project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die alleen de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de hierin opgenomen informatie.