Zelfbeoordeling

Heb je je afgevraagd of je deskundige kennis hebt over de onderwerpen van:
– Informatie- en datageletterdheid
– Communicatie en samenwerking
– Creatie van digitale inhoud
– Veiligheid
– Kritisch denken

Nu heb je de kans om jezelf te testen! Gebruik deze tool om erachter te komen welke vaardigheden en kennis u mist en om inzicht te krijgen in wat uw volgende stappen zouden moeten zijn!

Informatie- en datageletterdheid

Weet ik hoe ik een digitale ICT-tool zonder hulp kan implementeren?

Weet ik hoe en waar ik digitale tools voor docenten kan vinden?

Weet ik hoe ik gegevens op verschillende apparaten kan openen en gebruiken, waar ik ook ben?

Begrijp ik het belang van het gebruik van digitale hulpmiddelen bij de omgang met mensen met een handicap?

Kan ik verschillende tools vergelijken, classificeren en aanbevelen aan mijn collega’s?

Denk je dat je alle functies kent van de programma’s/tools, platformen/die je gebruikt?

Communicatie en samenwerking

Kan ik online inhoud en informatie van verschillende sociale netwerken vinden en gebruiken?

Kan ik de inhoud en informatie op een verantwoorde manier uitwisselen?

Kan ik sociale netwerken op een verantwoorde manier gebruiken tegenover anderen?

Weet ik wat iemands digitale identiteit is en hoe ik die op een verantwoorde manier creëer?

Weet ik hoe ik een digitale identiteit kan creëren die trouw is aan de werkelijkheid?

Weet ik welke rol sociale netwerken spelen op mijn digitale reputatie?

Creatie van digitale inhoud

Kan ik de risico’s van e-commerce identificeren?

Kan ik de uitdagingen opnoemen waarmee studenten worden geconfronteerd bij het volgen van e-learning?

Kan ik definiëren wat de ontwikkeling van een leerplatform is?

Kan ik de stappen noemen die nodig zijn om een digitaal platform te ontwikkelen?

Kan ik een gratis tool noemen die gebruikt kan worden om e-learning te ontwikkelen?

Ken ik alle soorten e-learning?

Veiligheid

Weet ik hoe ik mezelf kan beschermen tegen ICT-verslaving?

Ken ik sommige soorten technologieverslaving?

Kan ik ten minste 3-5 signalen noemen die erop kunnen wijzen dat een volwassene te maken heeft met cyberpesten?

Kan ik 3 redenen/gronden noemen waarop mensen worden gepest?

Kan ik de belangrijkste maatregelen noemen om mezelf te beschermen tegen cyberpesten?

Weet ik welke maatregelen nodig zijn om mijn privacy op sociale media te beschermen?

Kritisch denken

Weet ik hoe ik informatie op internet moet factchecken?

Kan ik beschrijven wat kritische denkvaardigheden zijn?

Ken ik de strategieën voor het evalueren van bronnen?

Kan ik een aantal methoden identificeren om te helpen bij het leren in een online omgeving?

Kan ik nieuwe technologieën vinden die ik nodig heb om efficiënt te werken?

Kan ik de uitdagingen van het gebruik van deze technologieën op mijn werk identificeren?

Informatie- en datageletterdheid:

U weet dat er digitale hulpmiddelen zijn om u te helpen beter en beter voorbereid te zijn in uw werk, maar u gebruikt ze niet genoeg of u kent niet alle functies. Het kan een goed idee zijn om verschillende video’s te bekijken waarin wordt uitgelegd hoe een bepaalde tool werkt, een cursus digitale tools bij te wonen of een kennis, collega of vriend op te zoeken om u te helpen dieper in de digitale wereld te duiken.

Je hebt enige essentiële kennis van de werking van digitale tools, maar je kunt ze niet vrij en zelfverzekerd gebruiken in je dagelijkse leven. U heeft de informatie die voor u nuttig kan zijn, maar u bestudeert ze niet in meer detail. U bent gestopt op een niveau dat bevredigend is, maar u niet in staat stelt vrij gebruik te maken van de functies van de digitale hulpmiddelen. We raden u aan om tools te zoeken, te implementeren en zelfs te experimenteren die nieuw of onbekend zijn voor uw werkterrein. Bekijk gratis online cursussen voor digitale vaardigheden en verbeter deze op het gebied van onderwijs en training.

Je kennis is van een hoog, zelfs professioneel niveau. Gefeliciteerd! Hiermee kunt u de functionaliteiten van de tools vrij combineren en gebruiken. U kunt altijd proberen een nieuwe tool voor uw werk te vinden en aan te passen. Jouw kennis kan van groot nut zijn voor je collega’s. Vind een manier om met hen te delen hoe ze hun werk gemakkelijker kunnen maken, moedig ze aan om te profiteren van nieuwe digitale oplossingen.

Communicatie en samenwerking:

Je communicatie- en samenwerkingsvaardigheden zijn een beetje standaard.

Samenwerkingsvaardigheden zijn wat u gebruikt om effectief met anderen samen te werken en omvatten schriftelijke communicatie, verbale communicatie, actief luisteren, feedback en inclusiviteitsvaardigheden.

Je zou deze vaardigheden moeten verbeteren. Ze zullen u van dienst zijn op de werkvloer en in uw privéleven. Probeer een manier te vinden om relaties met andere mensen te ontwikkelen om gedeelde taken te voltooien.

Iemand die goed kan samenwerken op de werkvloer is een invloedrijk teamlid, communicator, beslisser en leider. We raden aan om onze online MECO-trainingscursus te volgen om uw communicatie- en samenwerkingsvaardigheden te verbeteren met de hulp van een mentor of leraar die u door het proces kan begeleiden.

Je communicatie- en samenwerkingsvaardigheden bevinden zich op beginnersniveau.

Elke baan vereist samenwerking om de doelen van het bedrijf te begrijpen en elke persoon draagt bij aan het bereiken van die doelen. Iemand die goed verbaal communiceert, kan zijn collega’s duidelijke, rechtlijnige updates geven in teamvergaderingen en empathie tonen in hun toon wanneer ze praten over problemen of moeilijke werksituaties.

Je kennis is op een basisniveau, maar je zou kunnen verbeteren met wat meer ondersteuning. U moet uw communicatie- en samenwerkingsvaardigheden verbeteren met meer instrumenten en hulpmiddelen die u zullen helpen uw bedrijf te beheren. Bekijk onze MECO online training en verbeter uw vaardigheden.

Je communicatieve en samenwerkingsvaardigheden zijn op professioneel niveau. Gefeliciteerd!

Je bent in staat om samen te werken met andere mensen om gemeenschappelijke doelen te bereiken en in een team te werken. Je bent in staat om een sfeer te creëren die bevorderlijk is voor effectief teamwerk. Je bent ook goed in het ontwikkelen van relaties met andere mensen om gedeelde taken te voltooien.

Je bent heel goed in het formuleren van je eigen gedachten en deze op een begrijpelijke en heldere manier overbrengen. Je bent in staat om je uitspraken aan te passen aan verschillende contexten en communicatiestijlen van de mensen met wie je praat. Je bent in staat om de consistentie van verbale en non-verbale boodschappen te behouden.

Zelfs als je deze vaardigheden hebt ontwikkeld, kun je altijd meer leren en je vaardigheden upgraden met de nieuwste trends.

Bekijk onze MECO online training en word leiders op de werkvloer.

Creatie van digitale inhoud:

U weet dat er enkele risico’s verbonden zijn aan websites, maar u lijkt zich niet bewust te zijn van wat voor soort risico’s er zijn. Om succesvol een veilig en goed gebouwd platform te ontwikkelen is deze kennis noodzakelijk. Het is misschien een goed idee om onze modules over de onderwerpen te bezoeken om uw kennis bij te spijkeren en de risico’s van de verschillende soorten websites te begrijpen. Door onze modules te bestuderen, zult u ook begrijpen hoe u gevaarlijke websites kunt identificeren en kennis kunt opdoen over de noodzakelijke overwegingen die u moet nemen voor de ontwikkeling van een e-learningplatform voor volwassenen en u bewust zult worden van het soort acties dat u kunt ondernemen om de risico om online in gevaar te komen.

Uw vaardigheden in het creëren van digitale inhoud zijn basis. U bent op de hoogte van de verschillende risico’s die verbonden zijn aan websites en u heeft enige kennis van de acties die u kunt ondernemen om de risico’s te minimaliseren, maar u beheerst niet de kennis van het ontwikkelen van een e-learningplatform voor volwassenen. Om een goed e-learningplatform te bouwen, moet u de verschillende soorten e-learning begrijpen om inhoud te creëren die geschikt is voor uw publiek. Daarnaast is het noodzakelijk om te begrijpen wat platformontwikkeling vereist. We raden je aan om onze modules over dit onderwerp eens te bekijken. Zij zullen u ondersteunen bij het opdoen van de nodige kennis die u nodig heeft.

Jouw kennis is op professioneel niveau! Gefeliciteerd!

Je bent in staat om de risico’s van e-commerce te identificeren en de uitdagingen te benoemen waarmee studenten worden geconfronteerd bij deelname aan e-learning. Ook ben je op de hoogte van de afwegingen die nodig zijn bij het ontwikkelen van een online e-learning platform voor volwassenen en weet je wat de benodigde stappen zijn. Er is altijd ruimte voor meer kennis en ontwikkeling. Daarom raden we je aan om de verschillende modules die het MECO-partnerschap heeft ontwikkeld te bekijken en te zien welke onderwerpen je kunnen helpen om nog beter geïnformeerd en succesvoller te worden in de digitale onderwijswereld!

Veiligheid:

e kennis van het onderwerp is basis. Lees zeker de modules over ICT-gerelateerde verslavingen en cyberpesten van en door volwassenen om te zorgen voor je emotionele, psychologische en natuurlijk digitale veiligheid! Ze zullen u helpen de effecten en nadelen te begrijpen van de lange uren die u voor digitale apparaten doorbrengt. Ook hoe je gezonde gewoonten aanleert en jezelf beschermt tegen technologieverslaving.

Bovendien kunt u, nadat u vertrouwd bent geraakt met de informatie in de bovengenoemde modules, de signalen van cyberpesten door volwassenen herkennen en de acties die u zou kunnen ondernemen om te voorkomen dat u zelf het slachtoffer wordt van cyberpesten. Als u cyberpest, weet u wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat deze vervelende situatie in de toekomst niet meer voorkomt.

Je hebt wat essentiële kennis, maar niet genoeg. Je weet of hebt iets gehoord over ICT-gerelateerde verslavingen en cyberpesten, kent enkele termen en je hebt een mening over deze onderwerpen, maar we raden aan om wat dieper op die onderwerpen in te gaan om de negatieve effecten van te veel tijdsbesteding volledig te begrijpen online en om jezelf te helpen gezonde gewoontes aan te leren om onnodige verslavingen te voorkomen. Je weet ook dat cyberpesten van/door volwassenen bestaat vanwege de bepaalde acties die mensen online ondernemen, maar heb je je ooit afgevraagd wat je kunt doen om dit in de toekomst te voorkomen? Als je alleen module 1 en 2 van onze cursus zou lezen, zou dit je zeker helpen om je perspectief te verbreden.

U bent een zelfbewuste en bewuste gebruiker van digitale technologieën die zijn/haar tijd online beperkt, bepaalde maatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat hij/zij te veel tijd op sociale media doorbrengt of online games speelt, zodat dit geen groter probleem wordt.

Je bent je ook bewust van wat je online deelt, weet dat als het eenmaal online is geplaatst, het daar voor altijd blijft staan en dat het de basis kan worden om iemand te pesten! Geweldig!

Maar als u module 1 en 2 wilt controleren om deze prachtige woorden over uzelf te verifiëren, bent u meer dan welkom om ze te lezen en ons uw feedback te geven!

Kritisch denken:

Je kritische denkvaardigheden zijn basis! Die vaardigheden worden belemmerd door onderbenutting of een gebrek aan begrip over hoe ze correct moeten worden gebruikt. Kritisch denken vereist dat je naar een situatie of probleem kijkt, er informatie over verzamelt, de informatie analyseert en beoordeelt om tot een onpartijdige conclusie te komen.

U kunt uw kritische denkvaardigheden verbeteren met enkele hulpmiddelen om u te ondersteunen bij uw volgende doelstellingen;

  • Stel een duidelijke stelling op en genereer hoofdideeën om deze te verdedigen.
  • Organiseer ondersteunende ideeën in een coherente structuur.
  • Overweeg en robuuste tegenargumenten.
  • Verken logische verbanden tussen ideeën om robuuste argumenten te ontwikkelen.

Met onze MECO online training leer je meer!

Je kritische vaardigheden bevinden zich op beginnersniveau. Er zijn tal van vooroordelen en onbewuste overtuigingen die ons denken in de weg kunnen staan en onze beslissingen kunnen beïnvloeden. Onze emotionele toestand heeft een enorm effect op ons denken en kan er zelfs voor zorgen dat we ongebruikelijke beslissingen nemen. Daarom is het scheiden van emotie en feit een groot deel van het kritische denkproces, en jij zit in dit proces.

De voorkeur voor bevestiging bepaalt hoe we een probleem onderzoeken en zorgt ervoor dat we alleen de informatie zoeken die de meningen bevestigt die we al hebben.

Blijf leren met onze MECO gratis online cursussen.

Je kritisch denkvermogen bevindt zich op professioneel niveau. Gefeliciteerd!

Je bent in staat om de volgende taken methodisch en met zo min mogelijk vooringenomenheid uit te voeren: informatie evalueren, overtuigingen, meningen, gegevens en feiten analyseren, zwakke argumenten identificeren, conclusies trekken en reflecteren.

U moet uw vaardigheden echter nog steeds trainen, zodat ze zich tijdens uw professionele leven blijven ontwikkelen met onze MECO online bronnen.

MECO Project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396