Įsivertinimas

Ar kada nors klausėte savęs, ar turite žinių šiose srityse:

– Informacijos ir duomenų raštingumas;
– Komunikacija ir bendradarbiavimas;
– Skaitmeninio turinio kūrimas;
– Saugumas;
– Kritinis mąstymas.
Dabar turite galimybę patikrinti savo žinias! Naudokite šį įrankį ir sužinosite, kokių įgūdžių ir žinių jums trūksta. Tada galėsite planuoti kitus savo žingsnius!

Informacijos ir duomenų raštingumas:

Ar aš moku savarankiškai naudoti skaitmeninius informacijos ir komunikacijos įrankius?

Ar aš žinau, kaip ir kur rasti skaitmeninius įrankius suaugusiųjų švietėjams, mokytojams?

Ar aš moku prieiti prie ir naudoti duomenis, esančius įvairiuose įrenginiuose, kad ir kur būčiau?

Ar suprantu, koks svarbus yra skaitmeninių įrankių naudojimas bendraujant su žmonėmis su negalia?

Ar aš galiu palyginti, klasifikuoti ir rekomenduoti įvairius įrankius savo kolegoms?

Ar manau, kad žinau visas naudojamų programų/įrankių, platformų funkcijas?

Bendravimas ir bendradarbiavimas:

Ar aš galiu rasti ir naudoti turinį ir informaciją skirtinguose socialiniuose tinkluose?

Ar aš galiu atsakingai keistis turiniu ir informacija su kitais?

Ar aš galiu atsakingai naudoti socialinius tinklus ir elgtis atsakingai su kitais?

Ar aš žinau, kas yra skaitmeninė tapatybė ir kaip ją atsakingai sukurti?

Ar aš žinau, kaip sukurti skaitmeninę tapatybę, kuri atitiktų realybę?

Ar aš žinau, kokią vaidmenį socialiniai tinklai vaidina mano skaitmeninėje reputacijoje?

Skaitmeninio turinio kūrimas:

Ar aš galiu nustatyti rizikas, susijusias su elektronine prekyba?

Ar aš galiu išvardinti iššūkius, su kuriais susiduria besimokantieji, mokydamiesi nuotoliniu būdu?

Ar aš žinau, kas yra platformos kūrimas?

Ar aš galiu išvardinti žingsnius, kurie yra būtini norint sukurti skaitmeninę platformą?

Ar aš galiu paminėti bent vieną nemokamą įrankį, skirtą e-mokymosi platformos kūrimui?

Ar aš žinau visus e-mokymosi tipus?

Sauga:

Ar aš žinau, kaip netapti priklausomu nuo informacinių technologijų?

Ar aš žinau kelis technologijų priklausomybės tipus?

Ar aš galiu išvardinti bent 3-5 požymius, kurie rodo, kad suaugusysis patiria el. patyčias?

Ar aš galiu paminėti 3 priežastis, dėl kurių žmonės patiria el. patyčias?

Ar aš galiu išvardinti pagrindines priemones, skirtas apsisaugoti nuo el. patyčių?

Ar žinau, kokių priemonių reikia imtis, kad apsaugočiau savo privatumą socialiniuose tinkluose?

Kritinis mąstymas:

Ar žinau, kaip patikrinti internete rastus faktus?

Ar žinau, kas yra kritinio mąstymo įgūdžiai?

Ar žinau, kaip patikrinti internete rastos informacijos patikimumą?

Ar žinau būdų, padedančių mokytis internetinėje platformoje?

Ar galiu rasti naujų technologijų, kurių man reikia darbe?

Ar gebu identifikuoti technologijų naudojimo iššūkius mano darbe?

Informacijos ir duomenų raštingumas:

Žinote, kad yra skaitmeninių įrankių, padedančių geriau dirbti, bet nepakankamai jais naudojatės arba nežinote visų jų funkcijų. Galbūt vertėtų pažiūrėti įvairių vaizdo įrašų, kuriuose išsamiai aprašoma, kaip veikia tam tikras įrankis, ar lankyti skaitmeninių priemonių mokymo kursus, ieškoti pažįstamo, kolegos, draugo, kuris padėtų jums pagilinti į skaitmeninį pasaulį.

Turite pagrindinių žinių apie skaitmeninių įrankių veikimą, tačiau negalite laisvai ir užtikrintai jais naudotis kasdieniame gyvenime. Turite informacijos, kurie įrankiai jums gali būti naudingi, tačiau išsamiau jų nestudijuojate. Esate sustoję patenkiname lygyje, kuris neleidžia jums laisvai naudotis visomis skaitmeninių priemonių funkcijomis. Siūlome ieškoti, diegti ir net eksperimentuoti su priemonėmis, kurios yra naujos ar nežinomos jūsų darbo srityje. Peržiūrėkite nemokamus skaitmeninių įgūdžių kursus internete ir tobulinkite įgūdžius švietimo ir mokymo srityje.

Jūsų žinios yra aukšto, netgi profesionalaus lygio. Sveikiname! Tai jums leidžia laisvai derinti ir naudoti įvairias įrankių funkcijas. Visada galite rasti ir pritaikyti naują įrankį savo darbui. Jūsų žinios gali būti labai naudingos kolegoms. Raskite būdą pasidalinti žiniomis, kaip palengvintumėte jų darbą. Paskatinkite ir kolegas pasinaudoti naujais skaitmeniniais sprendimais.

Bendravimas ir bendradarbiavimas:

Jūsų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai yra per menki.

Bendradarbiavimo įgūdžiai – tai įgūdžiai, kuriuos naudojate norėdami efektyviai dirbti su kitais, ir kurie apima bendravimą raštu, žodžiu, aktyvų klausymąsi, grįžtamąjį ryšį ir įtraukimo įgūdžius.

Turėtumėte tobulinti šiuos įgūdžius. Jie pasitarnaus jums ir darbe, ir asmeniniame gyvenime. Pasistenkite rasti būdą užmegzti santykius su kitais žmonėmis, kad galėtumėte atlikti bendras užduotis.

Asmuo, kuris moka gerai bendradarbiauti darbo vietoje, yra įtakingas komandos narys, komunikacijos specialistas, sprendimų priėmėjas ir vadovas. Rekomenduojame išbandyti projekto MECO internetinį mokymo kursą, kad galėtumėte tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Jūsų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai yra pradedančiojo lygio.

Kiekviename darbe reikia bendradarbiauti, kad suprastumėte įmonės tikslus, ir kad kiekvienas asmuo prisideda prie šių tikslų įgyvendinimo. Gerai žodžiu bendraujantis asmuo gali aiškiai ir paprastai komunikuoti su kolegomis per komandos susirinkimus, o kalbėdamas apie problemas ar sudėtingas darbo situacijas savo tonu geba parodyti empatiją.

Jūsų žinios yra pradedančiojo lygio, tačiau, gavę šiek tiek daugiau pagalbos, galėtumėte jas patobulinti. Turėtumėte patobulinti savo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, pasitelkę daugiau priemonių ir įrankių. Tai padės geriau atlikti savo darbą. Peržiūrėkite projekto MECO internetinį mokymo kursą ir patobulinkite savo įgūdžius.

Jūsų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai yra profesionalaus lygio. Sveikiname!

Gebate bendradarbiauti su kitais žmonėmis, kad pasiektumėte bendrų tikslų ir mokate dirbti komandoje. Gebate sukurti atmosferą, palankią efektyviam komandiniam darbui. Jums taip pat gerai sekasi užmegzti santykius su kitais žmonėmis, kad galėtumėte atlikti bendras užduotis.

Jums labai gerai sekasi formuluoti savo mintis ir suprantamai bei aiškiai jas perteikti. Gebate pritaikyti savo pasisakymus prie skirtingų kontekstų ir bendravimo stilių. Gebate išlaikyti verbalinių ir neverbalinių pranešimų nuoseklumą.

Net jei ir turite šių įgūdžių, visada galite išmokti daugiau ir patobulinti juos pagal naujausias tendencijas.

Peržiūrėkite projekto MECO internetinį mokymo kursą ir tapkite lyderiais darbo vietoje.

Skaitmeninio turinio kūrimas:

Žinote, kad internete yra tam tikrų rizikų, tačiau, atrodo, nežinote, kokios jos. Norint sėkmingai sukurti saugią mokymosi platformą, šios žinios yra būtinos. Galbūt jums vertėtų perskaityti mūsų parengtą medžiagą šiomis temomis, kad patobulintumėte savo žinias ir suprastumėte su įvairių tipų svetainėmis susijusias rizikas. Studijuodami mūsų medžiagą taip pat sužinosite, kaip atpažinti pavojingas interneto svetaines, įgysite žinių apie e. mokymosi platformos suaugusiesiems kūrimą, ir kokių veiksmų galite imtis, kad sumažintumėte riziką patekti į pavojų internete.

Jūsų skaitmeninio turinio kūrimo įgūdžiai yra pradedančiojo lygio. Žinote apie įvairias su interneto svetainėmis susijusias rizikas ir šiek tiek žinote, kokių veiksmų galite imtis, kad jas sumažintumėte. Nesate įvaldę žinių, kaip sukurti suaugusiesiems skirtą e. mokymosi platformą. Norėdami sukurti gerą e. mokymosi platformą, turite suprasti skirtingus e. mokymosi tipus, kad galėtumėte kurti tikslinei grupei tinkamą turinį. Patariame susipažinti su mūsų medžiaga šia tema. Ji padės jums įgyti reikiamų žinių.

Jūsų žinios yra profesionalaus lygio! Sveikiname!

Gebate įvardyti su e. prekyba susijusią riziką. Taip pat įvardyti iššūkius, su kuriais susiduria besimokantieji, dalyvaudami e. mokymosi procese. Žinote, kokias aplinkybes reikia apsvarstyti kuriant suaugusiesiems skirtą e. mokymosi platformą. Visada galima gilinti žinias ir tobulėti! Todėl rekomenduojame susipažinti su MECO projekto partnerių parengta mokymosi medžiaga ir pažiūrėti, kurios temos gali padėti jums tapti dar kompetentingesniais ir sėkmingais skaitmeninio ugdymo pasaulyje!  

Sauga:

Jūsų žinios šia tema yra elementarios. Kad pasirūpintumėte savo emociniu, psichologiniu ir, žinoma, skaitmeniniu saugumu, būtinai perskaitykite medžiagą apie skaitmenines priklausomybes ir suaugusiųjų patiriamas elektronines patyčias. Ši informacija padės jums geriau suprasti ilgų valandų, praleistų prie skaitmeninių prietaisų, poveikį ir žalą. Taip pat sužinosite, kaip suformuoti sveikus įpročius ir apsisaugoti nuo priklausomybės nuo technologijų.

Be to, susipažinę su pateikta informacija, galėsite atpažinti suaugusiųjų elektroninių patyčių požymius ir veiksmus, kurių galėtumėte imtis, kad patys netaptumėte elektroninių patyčių auka. Jei patyrėte skaitmenines patyčias – žinosite, ką galite padaryti, kad ši nemaloni situacija ateityje nepasikartotų.

Turite tam tikrų žinių bagažą, tačiau jų nepakanka. Žinote arba girdėjote apie su technologijomis susijusias priklausomybes ir internetines patyčias, žinote kai kuriuos terminus ir turite savo nuomonę šiais klausimais, tačiau rekomenduojame šiek tiek įsigilinti į šias temas, kad visiškai suvoktumėte neigiamą per ilgo laiko, praleidžiamo internete, poveikį ir padėtumėte sau suformuoti sveikus įpročius, kurie padėtų išvengti nereikalingų priklausomybių. Be to, žinote, kad suaugusiųjų patyčios internete egzistuoja dėl tam tikrų žmonių veiksmų internetinėje erdvėje, tačiau ar kada nors susimąstėte, ką galite padaryti, kad ateityje taip nenutiktų? Jei perskaitysite mūsų mokomosios medžiagos 1-ąjį ir 2-ąjį modulius – praplėsite savo požiūrį.

Esate sąmoningas skaitmeninių technologijų naudotojas, kuris riboja savo laiką internete, taiko tam tikras priemones, kad nepraleistų per daug laiko socialiniuose tinkluose. Per ilgai nežaidžiate internetinių žaidimų, kad tai netaptų didesne problema.

Taip pat žinote, kuo dalinatės internete, nes suprantate, kad tai, kas paskelbta internete, ten lieka visam laikui ir kad tai gali tapti tyčiojimosi pagrindu! Puiku!

Tačiau, jei norėtumėte perskaityti 1-ąjį ir 2-ąjį modulius bei pasitikrinti savo žinias – kviečiame tai padaryti ir pateikti mums savo nuomonę!

Kritinis mąstymas:

Jūsų kritinio mąstymo įgūdžiai yra žemi! Šie įgūdžiai yra silpni dėl nepakankamo jų naudojimo arba dėl to, kad nežinote, kaip juos tinkamai naudoti. Kritinis mąstymas reikalauja, kad pažvelgtumėte į situaciją ar problemą ir surinktumėte apie ją informaciją, išanalizuotumėte ir įvertintumėte, kad padarytumėte nešališką išvadą.

Savo kritinio mąstymo įgūdžius galite pagerinti naudodamiesi tam tikromis priemonėmis, kurios padės jums siekti šių tikslų;

  • Sukurkite aiškią tezę ir pagrindines mintis jai apginti.
  • Sudėliokite pagalbines idėjas į nuoseklią struktūrą.
  • Apsvarstykite kontrargumentus.
  • Išnagrinėkite logines idėjų sąsajas, kad sukurtumėte tvirtus argumentus.

Daugiau sužinosite prisijungę prie mūsų projekto MECO internetinio mokymosi kurso!

Jūsų kritiniai įgūdžiai yra pradedančiųjų lygio. Yra daugybė išankstinių nuostatų ir nesąmoningų įsitikinimų, kurie gali trukdyti mąstyti ir daryti įtaką mūsų sprendimams. Mūsų emocinė būsena daro didžiulę įtaką mūsų mąstymui ir netgi gali paskatinti priimti mums nebūdingus sprendimus. Štai kodėl emocijų atskyrimas nuo fakto yra didelė kritinio mąstymo proceso dalis, o jūs esate šiame procese.

Patvirtinimo šališkumas kontroliuoja, kaip tiriame problemą, ir užtikrina, kad ieškome tik tos informacijos, kuri patvirtina mūsų jau turimą nuomonę.

Toliau plėskite žinias mūsų nemokamuose MECO internetiniuose kursuose.

Jūsų kritinio mąstymo įgūdžiai yra profesionalaus lygio. Sveikiname!

Gebate metodiškai ir nešališkai atlikti šias užduotis: vertinti informaciją, analizuoti įsitikinimus, nuomones, duomenis ir faktus, atpažinti silpnus argumentus, daryti išvadas ir apmąstyti.

Tačiau vis tiek turite lavinti įgūdžius, kad tobulėtumėte visą savo profesinį gyvenimą. Tam puikiai tiks mūsų MECO internetinis mokymosi kursas.

MECO Project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396