Partneriai

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (EP) yra nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, tirianti, plėtojanti, organizuojanti, teikianti, koordinuojanti ir prižiūrinti mokymus, skirtus įvairioms tikslinėms grupėms, specialistams ir savanoriams, neformaliojo švietimo srityje.

Organizacija siekia:

  • skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos principus, neformalaus švietimo, socialinių ir profesinių įgūdžių tobulinimo srityje;
  • kurti neformaliojo švietimo programas socialinės integracijos ir socializacijos srityje dirbantiems specialistams;
  • organizuoti mokymus mokytojams, užsiėmimus vaikams, siekiant užtikrinti XXI amžiaus įgūdžių ugdymą;
  • rengti, įgyvendinti nacionalinius ir Europos Sąjungos finansuojamus projektus skaitmeninio ugdymo skatinimo, plėtros srityje bei aktyviai dalyvauti pilietinės visuomenės kūrimo ir žmonių įgalinimo procese.

EDUPRO dirba dviem pagrindinėmis kryptimis:

  1. EDUPRO vykdo įvairius mokymo kursus, seminarus, konferencijas, susitikimus ir kitus renginius (įskaitant praktinę veiklą) ir teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir švietėjiškos veiklos paslaugas specialistams ir socialiai pažeidžiamoms grupėms, siekiant užtikrinti jų socialinę ir darbo integraciją;
  2. Prisidėti prie skirtingų inovacijų, naujų darbo priemonių, technologijų priartinimo prie bendrojo švietimo srities, ugdant suaugusiųjų ir vaikų skaitmenines, medijų kompetencijas, siekiant užtikrinti sėkmingą jų prisitaikymą prie greitai besikeičiančio pasaulio ir jo poreikių. Rodyti daugiau Rodyti mažiau

Petit Pas

įkūrė specialistų, mokymų vadovų ir jaunimo lyderių grupė, motyvuota tobulinti savo bendruomenę, skatinti socialines iniciatyvas, įkvėptas demokratijos, lygybės ir pliuralizmo.

Mūsų tikslas – pagerinti mūsų bendruomenės žinių ir įgūdžių lygį, nepaisant lyties, socialinės kilmės, kultūros ar išsilavinimo. Šiuo metu mūsų darbuotojus ir savanorius labiausiai įtraukia:

– užsiėmimų ir mokymų socialiai pažeidžiamų asmenų, susijusių su aktyvaus pilietiškumo, savanorystės, tolerancijos, įtraukties, tarpusavio supratimo, socialinio verslumo, tvaraus augimo ir kultūrinės plėtros temomis, organizavimas;

– „alternanza scuola-lavoro“ organizavimas. Taikydami „mokymosi dirbant“ metodiką, suteikiame studentams reikalingų įgūdžių įsilieti į darbo rinką;

– parama mokymosi negalią ir mažiau galimybių turintiems asmenims vykdant kuravimo veiklą, skirtą socialinei įtraukčiai ir įtraukčiai į darbo rinką;

Mūsų užsiėmimų ir seminarų metu dirbame su pensininkais, juos remiame bei dirbame kaip jaunuolių mentoriai. Vykdėme projektus su neįgaliais jaunuoliais, suteikdami jiems galimybę dirbti savanoriais mūsų organizacijoje ir atlikti vaidmenis, kurie galėtų sustiprinti jų stipriąsias puses. Siekdami šių tikslų palaikome ryšius su pagrindiniais universitetais, mokyklomis ir asociacijomis. Mūsų darbuotojai turi ilgametę darbo patirtį, verslo ir profesinius ryšius su privačiomis ir valstybinėmis organizacijomis. Dalyvavimas Erasmus + projektuose, tarpkultūriniai mainai, mokymai ir socialinė savanorystė suteikė mūsų darbuotojams daug žinių ir įgūdžių bei suteikė galimybę susidurti su nauja realybe ir susipažinti su skirtingais Europos suvokimo būdais.

STPEUROPA 

Professional Training Solutions (STP Consulting) mokymų centras yra įsikūręs Saragosoje (Ispanija) ir siūlo mokymo kursus bei pagalbą privačioms įmonėms, teikia viešajį administravimą kaimo vietovėms, mokykloms, NVO ir verslo inkubatoriams, diegia naujoves švietimo sektoriuje ir padeda priimti profesionalius sprendimus ne pelno sektoriuje. Padedame socialiai pažeidžiamoms grupėms išmokti tam tikrų profesijų, kad jie galėtų dirbti mažose ir vidutinėse įmonėse.

Pagrindinė mūsų veikla – intensyviai bendradarbiaujant su kitais ES regionais gerinti švietimo, socialinius ir kultūrinius standartus. Todėl STP aktyviai dalyvauja plėtojant ir įgyvendinant švietimo/profesinio mokymo veiklas, taip pat įgyvendinant ir viešinant ES projektus, susijusius su švietimu, kultūra ir visuomene.

Dirbame pagal dvi pagrindines veiklas:

Tarpsektoriniais mokymo planais siekiama suteikti MVĮ darbuotojams bendresnių įgūdžių, būdingų kelioms veiklos sritims (žmogiškieji ištekliai, komunikacija, IKT, finansai). Specialūs mokymo planai socialinės ekonomikos kontekste.

Mūsų organizacija yra atvira ir labai motyvuota išnaudoti naujas galimybes bendradarbiauti su skirtingomis institucijomis iš skirtingų šalių ir didinti supratimą apie būtinybę naudoti naujus mokymo metodus, nes manome, kad verslumo/MVĮ įgūdžiai ir kompetencijos yra būtini ir turi būti švietimo dalis visuose lygmenyse.

Lidi Smart Solutions

Lidi Smart Solutions buvo įkurta siekiant skatinti naujausias skaitmeninės eros tendencijas. Organizacija siūlo nuotolinį švietimą suaugusiems ir jaunimui įvairiose srityse. Viena iš pagrindinių mūsų veiklos sričių buvo internetinių švietimo platformų ir e. mokymosi įrankių kūrimas ir diegimas. Po to mes pradėjome narplioti pažangiausias technologijas, stengdamiesi jas supaprasti ir padidinti jų prieinamumą įvairioms socialinėms ir profesinėms grupėms. Tokiu būdu didesnėms bendruomenėms suteikiama galimybė priimti sudėtingus XXI amžiaus iššūkius. Mūsų naujausi darbai apima įvairius trikdančių blokų grandinės ir dirbtinio intelekto panaudojimo būdus, taip pat MAIK turinio sintezę, prisidedant prie ES finansuojamų projektų.

Verslumas buvo viena iš pagrindinių mūsų darbo temų, todėl buvo sukurta daug mokymo medžiagos. Mūsų tikslas – mokyti ir padėti pradedantiems ir esamiems verslininkams įgyti aktualių ir naujausių žinių bei įgyti pažengusio verslininko įgūdžių. Vienas iš mūsų tikslų yra išplėsti supratimą apie parengtas naudoti ir failų vilkimo platformas ir įrankius, taip pat kitus egzistuojančius skaitmeninius įrankius. Kai kurių iš jų integravimas į darbo aplinką sudarytų sąlygas verslininkams tapti konkurencingais verslumo ekosistemos nariais. Daugelio naujausių technologijų pagrindų suvokimas padėtų jiems pamatyti naujas verslo perspektyvas arba paskatintų pagerinti esamą verslą.

Organizacija įsikūrusi Olandijoje.

NIKANOR

Nikanor Ltd buvo įkurta 2002 m. kaip privati ​​įmonė, dirbanti personalo atrankos, suaugusiųjų mokymo ir žmogiškųjų išteklių valdymo bei plėtros srityse. Esame NAVET licencijuoti kaip suaugusiųjų profesinio mokymo centras ir Informacijos ir orientavimo centras. Nikanor Ltd yra EfVET (vienos iš pirmaujančių Europos profesinių asociacijų, kurią sukūrė profesinio mokymo teikėjai) narys. Esame tarptautinio tinklo LET HER IN vieni iš įkūrėjų ir nariai. (Tinklo tikslas – suvienyti jėgas kuriant ir įgyvendinant stipresnes ir kokybiškesnes iniciatyvas, įgalinančias moteris atrasti savo potencialą.)

Įmonė veikia vietiniu ir tarptautiniu lygiu, priklausomai nuo turimų projektų. Ji siūlo 32 specialybių profesinius mokymus, kalbų kursus ir minkštųjų įgūdžių mokymus. Nuolat atnaujiname savo programas ir kuriame naujus mokymo modulius. Mūsų dėmesys skiriamas ne tik kurso turiniui, bet ir metodologijos tobulinimui bei modernių pedagoginių priemonių ir metodų įtraukimui. Siūlome mokymus klasėje, nuotolinius mokymus, mišrų mokymąsi, virtualias klases ir kt.

Nikanor Ltd taip pat siūlo savaiminį ir neformalųjį mokymąsi ir siekia skatinti jaunimą dalyvauti socialiniuose projektuose ir programose vietos lygiu (kultūrinė integracija, savanorystė, verslumas ir kt.). Visi mūsų projektai ir iniciatyvos siekia įtraukti švietėjus, mokytojus, profesorius, studentus ir visą bendruomenę į projektų ir programų vykdymą, skatinančius mokymąsi visą gyvenimą ir ugdančius dalyvių bendravimo, lyderystės bei profesinius įgūdžius.

MECO Project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396

Svetainėje pateikiamas tik autoriaus požiūris ir jis/ ji prisiima už tai atsakomybę. Europos Komisija nėra atsakinga už svetainėje esančios informacijos naudojimą.