РЕЗУЛТАТИ

ОСНОВНИ НУЖДИ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ В ПОДКРЕПА НА ВЪЗРАСТНИ ОБУЧАЕМИ С  ПО-МАЛКО ВЪЗМОЖНОСТИ

MECO Project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396