Свържете се с нас

Здравейте! Нека си поговорим!

Бихме се радвали да получим обратна връзка от Вас.

Споделете впечатленията си, без значение дали са под формата на коментар, въпрос, предложение за работа или просто едно „здравей“.

Моля, използвайте формуряла отдолу.

Ново поле

MECO Project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.