Само оценка

Чудили ли сте се дали имате експертни познания по следните теми:
– Грамотност по отношение на информацията и данните
– Комуникация и сътрудничество
– Създаване на дигитално съдържание
– Безопасност
– Критично мислене

Сега имате възможност да се тествате! Използвайте този инструмент, за да откриете уменията и знанията, които ви липсват, и да добиете представа какви трябва да са следващите ви стъпки!

Информационна грамотност:

Знам ли как да приложа дигитални инструмент без чужда помощ?

Знам ли как и къде да намеря дигитални инструменти за преподаватели?

Знам ли как да получавам достъп и да използвам данни от различни устройства,независимо къде се намирам?

Знам ли колко е важно да имам познания за използването на дигитални инструменти, когато взаимодействам с хора с увреждания?

Мога ли да сравнявам, класифицирам и препоръчвам различни дигитални инструменти на колегите си?

Познавам ли всички функции на програмите/инструментите, платформите/, които използвам?

Комуникация и сътрудничество:

Мога ли да намирам и използвам онлайн съдържание и информация от различни социални мрежи?

Мога ли да обменям съдържание и информация по отговорен начин?

Мога ли да използвам социалните мрежи по отговорен начин спрямо другите?

Знам ли какво представлява лична дигитална идентичност и как да я създам по отговорен начин?

Знам ли как да създам онлайн идентичност, която да е вярна на действителността?

Знам ли каква роля играят социалните мрежи за моята дигитална репутация?

Създаване на цифрово съдържание:

Мога ли да определям рисковете, свързани с електронната търговия?

Мога ли да изброя предизвикателствата, с които се сблъскват учениците, когато посещават електронно обучение?

Мога ли да определя какво представлява разработването на платформи?

Мога ли да изброя стъпките, които са необходими за разработването на дигитална платформа?

Мога ли да посоча безплатен инструмент, който може да се използва за разработване на онлайн обучение ?

Познавам ли всички видове електронно обучение?

Безопасност:

Знам ли как да се предпазя от пристрастяване към дигиталните инструменти и дигитална среда?

Познавам ли видовете пристрастяване към технологиите?

Мога ли да изброя поне 3-5 признака, които могат да показват, че възрастен изпитва кибертормоз?

Мога ли да посоча 3 причини/ основания, поради които хората са обект на кибертормоз?

Мога ли да изброя основните мерки за защита от кибертормоз?

Знам ли какви мерки са необходими, за да защитя личния си живот в социалните медии?

Разрешаване на проблем:

Знам ли как да проверявам фактите, намерени в интернет ?

Мога ли да опиша какво представляват уменията за критично мислене?

Познавам ли стратегиите за оценяване на източници?

Мога ли да посоча методи, които помагат за ученето в онлайн среда ?

Мога ли ефективно да намирам новите технологии, които са ми необходими в работата?

Мога ли да посоча предизвикателствата, свързани с използването на тези технологии в работата ми?

информационна грамотност:

Знаете, че има дигитални инструменти, които ви помагат да бъдете по-добри и по-подготвени в работата си, но не ги използвате достатъчно или не сте запознати с всички техни функции. Може би е добра идея да изгледате различни видеоклипове, в които подробно е описано как работи даден инструмент, да посетите курс за обучение за дигитални инструменти или да потърсите познат, колега, приятел, който да ви помогне да навлезете по-дълбоко в света на дигитални технологии.

Имате някои основни познания за работата на дигиталните инструменти, но не можете свободно и уверено да ги използвате в ежедневието си. Разполагате с информация, която може да ви бъде полезна, но не ги изучавате по-подробно. Спрели сте се на ниво, което е задоволително, но не ви позволява свободно да използвате функциите на дигиталните инструменти. Предлагаме ви да потърсите, внедрите и дори да експериментирате с инструменти, които са нови или непознати за вашата сфера на работа. Разгледайте безплатните онлайн курсове за дигитални умения и ги подобрете в областта на образованието и обучението.

Знанията ви са на високо, дори професионално ниво. Поздравления! То ви позволява свободно да комбинирате и използвате функционалностите на инструментите. Винаги можете да се опитате да намерите и адаптирате нов инструмент за работата си. Вашите знания могат да бъдат от голяма полза за колегите ви. Намерете начин да споделите с тях как да улесните работата им, насърчете ги да се възползват от новите цифрови решения.

Комуникация и сътрудничество:

Уменията ви за комуникация и сътрудничество са на ниско ниво.

Уменията за сътрудничество са тези, които използвате, за да работите ефективно с другите, и включват писмена комуникация, вербална комуникация, активно слушане, обратна връзка и умения за включване.

Трябва да подобрите тези умения. Те ще ви послужат както на работното място, така и в личния ви живот. Опитайте се да намерите начин да развиете взаимоотношения с други хора, за да изпълнявате общи задачи.

Човек, който умее да си сътрудничи на работното място, е влиятелен член на екипа, комуникатор, човек, който взема решения, и лидер. Препоръчваме ви да разгледате нашия онлайн курс за обучение MECO, за да подобрите уменията си за общуване и сътрудничество с помощта на ментор или учител, който може да ви насочи в този процес.

Уменията ви за комуникация и сътрудничество са на начално ниво.  

Всяка работа изисква сътрудничество, за да се разберат целите на компанията и всеки човек да допринесе за постигането на тези цели. Човек, който общува добре вербално, може да дава на колегите си ясни, директни актуализации по време на екипни срещи и да показва съпричастност в тона си, когато говори за проблеми или трудни работни ситуации.

Знанията ви са на базово ниво, но бихте могли да ги подобрите с малко повече подкрепа. Трябва да надградите уменията си за комуникация и сътрудничество с повече инструменти и средства, които ще ви помогнат да управлявате бизнеса си. Разгледайте нашия онлайн курс за обучение MECO и подобрете уменията си.

Уменията ви за комуникация и сътрудничество са на професионално ниво. Поздравления!

Умеете да си сътрудничите с други хора, за да постигнете общи цели и да работите в екип. Умеете да създавате атмосфера, благоприятстваща ефективната работа в екип. Освен това умеете да развивате взаимоотношения с други хора, за да изпълнявате общи задачи.

Много добре умеете да формулирате собствените си мисли и да ги предавате по разбираем и ясен начин. Умеете да адаптирате изказванията си към различните контексти и стилове на общуване на хората, с които разговаряте. Умеете да поддържате последователността на вербалните и невербалните послания.

Дори да сте развили тези умения, винаги можете да научите повече и да надградите уменията си с най-новите тенденции.

Разгледайте нашия онлайн курс за обучение MECO и станете лидери на работното място.

Създаване на цифрово съдържание:

Знаете, че има някои рискове, свързани с уебсайтовете, но изглежда не сте наясно какви са те. За успешното разработване на безопасна и добре изградена платформа тези знания са необходими. Може би е добра идея да посетите нашите модули по темите, за да повишите знанията си и да разберете рисковете, свързани с различните видове уебсайтове. Изучавайки нашите модули, ще разберете също как да разпознавате опасни уебсайтове и ще придобиете знания за необходимите съображения, които трябва да вземете за разработването на платформа за електронно обучение за възрастни, и ще осъзнаете видовете действия, които можете да предприемете, за да сведете до минимум риска от попадане в опасност онлайн.

Уменията ви за създаване на дигитално съдържание са базови. Наясно сте с различните рискове, свързани с уебсайтовете, и имате известни познания за действията, които можете да предприемете, за да сведете до минимум рисковете, но не сте усвоили знанията за това как да разработите платформа за електронно обучение за възрастни.

За да изградите добра платформа за електронно обучение, трябва да разбирате различните видове електронно обучение, за да създадете съдържание, което е подходящо за вашата аудитория. Освен това е необходимо да разберете какво изисква разработването на платформата. Съветваме ви да разгледате нашите модули по темата. Те ще ви помогнат да придобиете необходимите знания, от които се нуждаете.

Вашите знания са на професионално ниво! Поздравления!

Успявате да идентифицирате рисковете, свързани с електронната търговия, и да назовете предизвикателствата, пред които са изправени учениците, когато участват в електронно обучение. Също така сте наясно със съображенията, необходими при разработването на онлайн платформа за електронно обучение на възрастни, и знаете какви са необходимите стъпки.

Винаги има място за повече знания и развитие. Затова ви препоръчваме да разгледате различните модули, които партньорството MECO е разработило, и да видите кои теми могат да ви помогнат да станете още по-знаещи и успешни в дигиталния свят на образованието! 

Безопасност:

Познанията ви по темата са базови. Задължително трябва да прочетете модулите свързаните с ИКТ зависимости и за кибертормоза над и от възрастни, за да се погрижите за своята емоционална, психологическа и, разбира се, дигитална безопасност! Те ще ви помогнат да разберете последиците, вредите от дългите часове, прекарани пред дигитални устройства. Също така как да си създадете здравословни навици и да се предпазите от пристрастяване към технологиите.

Освен това, след като се запознаете с информацията, предоставена в горепосочените модули, ще можете да разпознавате признаците на кибертормоз над възрастни и действията, които бихте могли да предприемете, за да се предпазите от това сами да станете жертва на кибертормоз. Ако сте станали жертва на кибертормоз – ще знаете какво можете да направите, така че тази неприятна ситуация да не се повтори в бъдеще.

Имате някои основни познания, но не са достатъчни. Знаете или сте чували нещо за пристрастяванията, свързани с ИКТ, и кибертормоза, знаете някои термини и имате мнение по тези теми, но ние ви препоръчваме да навлезете малко по-дълбоко в тези теми, за да разберете напълно отрицателните последици от прекалено многото време, прекарано онлайн, и да си помогнете да си създадете здравословни навици, за да предотвратите ненужни пристрастявания.

Също така знаете, че кибертормозът над/от възрастни съществува заради определени действия, които хората извършват онлайн, но замисляли ли сте се някога какво можете да направите, за да предотвратите това в бъдеще? Ако просто прочетете модули 1 и 2 от нашия курс – това определено ще ви помогне да разширите гледната си точка.

Вие сте осъзнат потребител на дигитални технологии, който ограничава времето си в интернет и прилага определени мерки, за да не прекарва твърде много време в социалните мрежи или да не играете дълго време онлайн игри, за да не се превърне това в по-голям проблем.

Вие също така сте наясно с това, което споделяте онлайн, знаете, че веднъж публикувано онлайн – то остава там завинаги и че може да стане основа за тормоз над някого! Страхотно!

Но ако искате да погледнете Модули 1 и 2, за да проверите тези прекрасни думи за себе си – добре дошли сте да ги прочетете и да ни дадете своето мнение!

Разрешаване на проблем:

Уменията ви за критично мислене са основни! Това може да се дължи на факта, че не ги използвате често или Ви липсва разбиране за това как да ги използвате правилно. Критичното мислене изисква да разгледате дадена ситуация или проблем, да съберете информация за тях, да анализирате и оцените информацията, за да стигнете до безпристрастно заключение.

Можете да подобрите уменията си за критично мислене с помощта на някои инструменти, които да ви помогнат в постигането на следните цели;

  • Изграждане на ясна теза и генериране на основни идеи за нейната защита.
  • Организирайте подкрепящите идеи в последователна структура.
  • Обмисляйте и съставяйте контра аргументи.
  • Изследвайте логическите връзки между идеите, за да развиете стабилни аргументи.

Ще научите повече с нашия онлайн курс за обучение MECO!

Критичните ви умения са на начално ниво. Съществуват множество предразсъдъци и несъзнателни убеждения, които могат да попречат на мисленето ни и да повлияят на решенията ни. Емоционалното ни състояние оказва огромно влияние върху мисленето ни и дори може да ни накара да вземем нехарактерни решения. Ето защо отделянето на емоцията от факта е голяма част от процеса на критично мислене, а вие сте в този процес.

Предразсъдъкът на потвърждаване контролира начина, по който изследваме даден проблем, и гарантира, че търсим само информация, която потвърждава мненията, които вече имаме.

Продължавайте да се учите с нашите безплатни онлайн курсове на MECO.

Уменията ви за критично мислене са на професионално ниво. Поздравления!

Вие сте в състояние да изпълнявате следните задачи методично и с възможно най-малко пристрастия: да оценявате информация, да анализирате убеждения, мнения, данни и факти, да идентифицирате слаби аргументи, да правите заключения и да разсъждавате.

Въпреки това все още трябва да тренирате уменията си, така че те да продължат да се развиват през целия ви професионален живот с нашите онлайн ресурси на MECO.

MECO Project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396