Политика за поверителност

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„Lidi Smart Solutions“ носи отговорност съгласно законодателството за защита на данните да предоставя на лицата информация за това как обработва техните лични данни. Това може да се случи по няколко начина, един от които е публикуването на условията за поверителност. Организациите ги наричат ​​по различен начин: декларация за поверителност, предизвестие за честна обработка или политика за поверителност.

За да подсигурим законната употреба на личните Ви данни, сме длъжни да Ви информираме следното:

 • Защо се нуждаем от данните Ви
 • Как ще ги използваме
 • С кого ще бъдат споделени

Също така ще Ви споделим какви права имате, за да контролирате как използваме Вашата информация и как да ни информирате за Вашите предпочитания. „Lidi Smart Solutions“ ще направи Политиката за поверителност достъпна чрез уебсайта в момента, в който Ви поискаме информация за личните Ви данни.

Контрол на данни

„Lidi Smart Solutions“- контрол на данните. Ако желаете да научите повече за това как „Lidi Smart Solutions“ използва личните Ви данни, моля проверете Националната агенция за защита на данните на Холандия или се свържете с „Lidi Smart Solutions“: имейл: info@lidi-smart-solutions.com

„Lidi Smart Solutions“ отговаря и за кореспонденцията с лицата, които отстояват правата си съгласно законодателството. Моля, за връзка се свържете директно с тях.

Длъжностно лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на данните е отговорно за консултирането на Lidi Smart Solutions относно спазването на Закона за защита на данните и наблюдението за спазването му. Ако имате притеснения относно начина, по който „Lidi Smart Solutions“ обработва Вашите лични данни, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните:

Лидия Димитрова

Lidi Smart Solutions

E-mail: info@lidi-smart-solutions.com.

Вашите права във връзка с личните Ви данни

Известия за поверителност и/или съгласие

Имате пълното право да сте запознати с това как и защо обработваме личните Ви данни. Където имате избор да определите как ще бъдат използвани вашите лични данни, ние ще ви помолим за съгласие. Където нямате право на избор (например когато имаме законово задължение да обработваме личните данни), ще Ви предупредим със съобщение за поверителност. То може да бъде под устна или писмена форма, като Ви осведомява по какъв начин се използват данните Ви.

Когато давате съгласието си за обработката на личните Ви данни, имате правото да го отмените по всяко време. Ако промяната на избора Ви ще повлияе на услугите, които предлагаме, ще бъдете известени, за да можете да прецените дали това е правилното решение за Вас.

Достъп до Вашите лични данни

Имате правото да бъдете осведомени дали използваме данните Ви и ако е така, да Ви бъде предоставено копие от тях. Можете да научите повече тук: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Право на корекция

Ако считате, че информацията, която имаме за Вас е неточна, моля, свържете се с нас и ние ще проучим. Можете също така да поискате да попълним всички непълни данни.

Когато преценим как да процедираме, ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим.

Право на изтриване/заличаване

Имате право да поискате да изтрием/заличим личните Ви данни при всяко от следните обстоятелства:

 • Вече не се нуждаем от личните данни за целта, за която са били събрани първоначално
 • Оттегляте съгласието си и няма друго законно основание за обработката им
 • Възразявате срещу обработването и няма по-важни законни основания за обработването
 • Личните данни са били обработени незаконосъобразно
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение
 • Личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество (услугите на информационното общество са онлайн услуги като банкиране или сайтове на социални медии)

Щом преценим дали ще заличим/изтрием личните данни, ще се свържем с Вас, за да Ви информираме.

Право на ограничаване на обработката

Можете да поискате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • Смятате, че данните са неточни и искате да ограничим обработването, докато не установим дали това наистина е така
 • Обработката е незаконна и искате да ограничим обработката, вместо да я изтрием
 • Вече не се нуждаем от данните за целта, за която първоначално сме ги събрали, но вие се нуждаете от тях, за да установите, упражните или защитите правен иск
 • Възразили сте срещу обработването и искате да го ограничим, докато не определим дали нашите легитимни интереси за извършването му имат предимство пред Вашето възражение.

След като преценим как да ограничим обработката на личните Ви данни, ще отправим предложението си към Вас и когато е възможно, да се споразумеем за това.

Запаметяване

„Lidi Smart Solutions“ и Консорциум „MECO“ съхраняват личните данни 5 години след приключване на проекта.

Подаване на оплакване

Ако не сте доволни от начина, по който обработваме Вашите лични данни, Ви молим да ни уведомите, за да можем да се опитаме да поправим това. Ако не сме в състояние да разрешим проблемите по Ваше удовлетворение, можете да споделите проблема с „Lidi Smart Solutions“ или на следния линк: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

MECO Project – 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396